Zaburzenia pokarmowe występujące w postaci biegunki charakteryzują się oddawaniem płynnego stolca do trzech razy dziennie. W takim przypadku mówimy o