Wielu osobom wydaje się, że gastrolog ma podobny zakres kompetencji jak dietetyk, przy czym ten drugi nie zajmuje się po prostu diagnozowaniem chorób. Przeczy temu zauważalny trend, według którego wielu gastrologów dodatkowo robi specjalizację z dietetyki.
Warto przede wszystkim wiedzieć, czym zakres działalności gastrologa oraz dietetyka się różni. W obu zawodach chodzi o troskę o układ pokarmowy człowieka, ale mają one zwykle różny zakres, o czym trzeba zawsze pamiętać.

Zadania gastrologa
Gastrolog podczas wizyty ma za zadanie zająć się stroną medyczną chorób układu pokarmowego. Zazwyczaj zleca badania, dodatkowo wykonuje niezbędną diagnostykę różnicującą, a potem zaleca konkretne leczenie. Oczywiście, w większości schorzeń niezbędna jest odpowiednia dieta, jednak gastrolog daje jedynie ogólne jej zalecenia.

Zadania dietetyka
Dietetyk z kolei zajmuje się jedynie stylem żywienia, zarówno w celu ustabilizowania stanu osoby chorej czy podlegającej leczeniu, jak i w przypadku osób zdrowych, ale chcących np. schudnąć w sposób bezpieczny. Nie ma on natomiast kompetencji do przeprowadzania zabiegów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *