Krwawienie z przewodu pokarmowego może objawiać się krwawymi lub fusowatymi wymiotami, czarnymi stolcami lub wydalaniem krwi przez odbyt. Niewielkie, krótkotrwałe krwawienie może być niezauważone i daje się wykryć jedynie badaniem laboratoryjnym.gastroskop Nie wywołuje widocznych objawów, mimo to wymaga uwagi ze strony lekarza, gdyż może się za tym kryć poważna choroba, a ponadto krwawienie może spowodować anemię. Natomiast duży, nagły ubytek krwi powoduje objawy ogólne, takie jak osłabienie, mroczki przed oczyma, omdlenie, bladość skóry, poty, wzmożone pragnienie, przyśpieszone bicie serca. Krwotok taki stanowi zagrożenie życia i wymaga pilnego leczenia w szpitalu.
Krwawe wymioty mogą objawiać się obecnością czerwonej, płynnej krwi w wymiocinach, obecnością skrzepów, albo obecnością krwi przypominającej fusy kawy.
Czarne (smoliste) stolce najczęściej luźne są połyskliwe. Ich smolisty wygląd zależy od zawartości hematyny – barwnika krwi zmienionego działaniem żołądkowego kwasu solnego i świadczy o krwawieniu w żołądku lub jego sąsiedztwie. Nie zawsze jest to jednak dowodem choroby, ponieważ czarne stolce powodują niektóre leki lub pokarmy.

Wydalanie krwi przez odbyt oznacza, że źródło krwawienia prawi na pewno znajduje się w odbycie, jelicie cienkim lub grubym. Dla określenia miejsca krwawienia potrzebne są badania pomocnicze – radiologiczne i endoskopowe. Największe szanse postawienia prawidłowego rozpoznania są w pierwszej dobie i szybko maleją z każdym dniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *