Autorzy serwisu dokładają wszelkich starań aby informacje zawarte w serwisie były aktualne oraz zgodne ze stanem faktycznym. Zaznaczamy, iż wszystkie artykuły zamieszone na tej domenie internetowej służą wyłącznie celom informacyjnym. Następstwa wykorzystania informacji zawartych w serwisie nie mogą być źródłem jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Autorów strony. Właściciel strony ostrzega, że kopiowanie treści strony w całości lub w części bez uprzedniego uzyskania jego pisemnej zgody będzie uznane za łamanie praw autorskich i prawnie ścigane.

Z poważaniem Administrator serwisu