Pacjent przebywający w szpitalu lub innej placówce stacjonarnej i całodobowej opieki medycznej oprócz podstawowych praw do otrzymania należnych mu świadczeń medycznych i wyczerpujących informacji na temat swojego stanu zdrowia, ma inne prawa, które sprawiają, że w placówce czuje się komfortowo i bezpiecznie. Chory ma m.in. prawo do zachowania tajemnicy o swoim stanie zdrowia. Jeśli pacjent nie upoważnił nikogo do uzyskiwania tych informacji, personel medyczny nie może ich przekazać nawet najbliższej rodzinie. Chory ma prawo do poszanowania jego godności i intymności, co oznacza, że przy wykonywanych zabiegach powinna być obecna minimalna konieczna ilość personelu. Przy udzielaniu świadczeń może być obecna bliska osoba pacjenta, chyba, że stanowi to zagrożenie epidemiczne lub wpłynie na bezpieczeństwo zdrowotne chorego.

Pacjent przebywający w szpitalu ma prawo do odwiedzin rodziny i najbliższych osób w wyznaczonych godzinach, a także ma prawo do kontaktu telefonicznego lub korespondencyjnego z tymi osobami. Chory może również odmówić przyjmowania gości, a personel medyczny lub ochrona muszą zapewnić spełnienie tego życzenia. Pacjent leczący się w szpitalu ma prawo do opieki duszpasterskiej, a w przypadku pogorszenia się stanu jego zdrowia lub zagrożenia życia placówka medyczna ma obowiązek umożliwić mu kontakt z duchownym jego wyznania. Chory przyjmowany do szpitala ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. Koszty realizacji tego prawa powinna ponieść placówka medyczna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *