Dolegliwości związane z żołądkiem są przyczyną zmartwień wielu ludzi. Dotykają one praktycznie każdego w mniejszym lub większym stopniu bez względu