Rozwolnienie jest stanem wyjątkowo niebezpiecznym nie tylko z uwagi na dyskomfort, jaki wywołuje, ale i dlatego, że prowadzi do groźnych