Tak jak nie ma jednego rodzaju bólu brzucha, nie ma też jednego tylko sposobu na uporanie się z nim. Na