Za blastocystozę odpowiada pasożyt Blastocystis hominis, a jednym z największych problemów generowanych przez wspomnianą chorobę jest ten, że mamy w