Pacjent przebywający w szpitalu lub innej placówce stacjonarnej i całodobowej opieki medycznej oprócz podstawowych praw do otrzymania należnych mu świadczeń