Powszechnie uważa się, że większość probiotyków jest bezpieczna, jednak nie jest jeszcze potwierdzone, czy są one bezpieczne dla osób z