Gastrektomia – jest to zabieg operacyjny polegający na częściowym lub prawie całkowitym wycięciu żołądka (resekcja żołądka), wykonywany głównie z powodu